Ajankohtaista
   Palvelut
 
Ajankohtaisseminaari ke 14.5.2014
Terveydenhuollon laitteita
koskevat ympäristövaatimukset

RoHS 2 -vaatimukset voimaan 22.7.2014
Lue lisää

Vaatimustenmukaisuuden hallinnan työkaluja
Lue lisää

Conforlex-tietopalvelu
www.conforlex.fi

» AjankohtaissivuLaatujärjestelmästandardien ISO 9001 ja ISO 13485 mukaan organisaation tulee määrittää tuotteeseen liittyvät lakisääteiset vaatimukset.

Conforman Oy auttaa yrityksiä
- määrittämään tuotekohtaisesti, mitkä vaatimukset
  koskevat tuotteita ja mitä vaatimukset merkitsevät käytännössä
- huolehtimaan siitä, että tuotteet täyttävät lakisääteiset ja muut soveltuvat vaatimukset koko
  elinkaaren ajan

Asiantuntijapalvelu
- tuotteita koskevien vaatimusten selvittäminen (säädökset, määräykset, standardit)
- neuvonta säädösten, määräysten ja standardien sisällön tulkitsemisessa ja käytäntöön
  soveltamisessa
- tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja osoittamiseen liittyvät asiat
- tuotteiden markkinoille saattamiseen liittyvät asiat

Koulutus
- tuotteiden ympäristöasioita koskevat säädökset, määräykset ja standardit (mm. IEC 60601-1-9)
- terveydenhuollon laitteita koskevat säädökset, määräykset ja standardit (mm. MDD ja IEC 60601-1)
- tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

Tietopalvelu
- vaatimusten seuranta (säädökset, määräykset, standardit) - esimerkki: www.conforlex.fi


© Conforman Oy     www.conforman.fi     timo.lehtonen (a) conforman.fi     puh. 040 523 8292